Alaylı, Mektepli…

Resmi olarak icrai faaliyetlerine 1988 senesinde başlayan Mustafa Kayıkçıoğlu Ulus. Taş. Ve Tic. Ltd. Şti. 200 yıllık bir lojistik mirası ve kültürüne sahiptir. Nesilden nesile aktarılan bu kültür ve miras başlangıçta alaylı nitelikle yeşerip, olgunlaşırken; günümüzde hem alaylı hem de mektepli olmanın olgunluğuyla meyve vermektedir.
İcrai faaliyetlerinde her zaman optimumu hedefleyerek; günümüzde alaylı mirası, akademik bilgi ile harmanlamanın önemini, odak noktası olarak konumlandırmakta ve bu mefkure ile hizmet sunmaktadır.
Günümüzde, değerinin çok daha iyi anlaşıldığı lojistiğin, bilim olarak anlatıldığı dünyamızda, gelişen altyapılarla tedarik zincirinin kilit noktası haline gelmesi; işimizi profesyonel ve kusursuz düzeye yükseltmemiz için bize itici güç olmaktadır.

Mustafa Kayıkçıoğlu Ulus. Taş. Ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu.